Hvem er vi

Dansk Borgward Klub
Formand: Bent Karstensen, Tønder

Vores webstedsadresse er: https://danskborgwardklub.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Foreningen behandler personoplysninger for medlemmerne og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller hvilke oplysninger vi behandler, samt hvordan vi behandler personoplysningerne.

Foreningen behandler kun almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.
Oplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Borgward Klub er dataansvarlig, og foreningen sikrer at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Kasserer, Lillian Hellegaard
Tlf. +45 24 41 89 68
Mail: sjenshadsten @ gmail . com

Indsamlede data

Foreningen indsamler følgende obligatoriske data om det enkelte medlem:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Der indsamles ikke særligt personfølsomme data som et led i foreningens arbejde, hvorfor foreningen ikke indhenter samtykke fra medlemmerne. Samtykket anses for givet i det øjeblik medlemmet selv ansøger om medlemskab i foreningen.

Behandling af data

Foreningens kasserer fører et medlemsregister med udgangspunkt i ovenstående data. Registret opdateres løbende i takt med til- og fraflytninger af medlemmer.

Data bruges i forbindelse med:

  • Den årlige kontingentopkrævning
  • Rykkere ved restancer
  • Udsendelse af medlemsblade samt elektroniske nyhedsbreve/orienteringer til medlemmerne
  • Indkaldelse/orientering i forbindelse med generalforsamlinger og arrangementer

Videregivelse af personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.  

Deling af data kan ske i situationer hvor foreningen overgiver restancer til retslig eller anden inddrivelse.

Øvrig information

Sletning af data: af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab, dog først efter at eventuelle restancer er betalt.

Det er muligt at få oplyst kontingentstatus og hvilke data foreningen har liggende ved henvendelse til Kassereren.