Om klubben / Kontingent

Kontingent

Kontingent for medlemskab af Dansk Borgward Klub er p.t. kr. 300,- årligt.

Dette dækker en del af de løbende omkostninger bl.a. til klubbens blad, der udgives fire gange årligt, og til den løbende opdatering af klubbens hjemmeside.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
 
Dansk Borgward klub