Om klubben / Formanden har ordet

Formanden har ordet

 
Oktober 2020
 
Vores årlige generalforsamling er nu vel overstået. Der blev valgt ny formand da Erik Thøgersen ikke ønskede at fortsætte. Så undertegnede er nu ny formand i kubben. Der blev også valgt ny sekretær da Anja Hansen heller ikke ønskede genvalg. Som sekretær blev Johannes Damgård valgt, han har tidligere været i bestyrelsen.
Sven Jensen ønskede heldigvis at forsætte og blev siddende på sin bestyrelsespost.
Vi glæder os alle til at komme i "arbejdstøjet", så forhåbentlig bliver vi ikke for hindret grundet corona situatioen.
Aktiviteterne til næste år blev fastlagt, men mere herom senere på hjemmesiden.
Med hjælp fra Henning Andersen er jeg begyndt at lære hvordan man opdaterer hjemmesiden.
Siden generalforsamlingen har især Lillian kæmpet med banken om modellen for betaling af regninger.
Referatet fra generalforsamlingen er sendt til godkendelse hos dirigenten.
Et lille tip til tidligere medlemmer og dem der har "glemt" at betale de 300,- kr i kontigent, hvis i betaler nu har i fri kontingent i hele 2021.
 


 
Med venlig hilsen

Bent Karstensen
Ny formand
tlf. 40175400
 
 
Dansk Borgward klub