Om klubben / Formanden har ordet

Formanden har ordet

December 2017
 
Vores generalforsamling blev lidt anderledes, end den plejer at være. Per havde jo meldt sin afgang som redaktør, og ingen af de tilstedeværende medlemmer ville overtage posten efter Per. Men det lykkedes til sidst at få posten besat med Michael Heise som ny redaktør. Per har jo lovet at være Michael behjælpelig med udgivelse af dette blad og også vores årskalender. Så stor tak til Per.

Næste års træf og forårsmøde blev også drøftet, og Kirsten og Peter Bonefeld ville meget gerne stå for vores forårsmøde i 2018, hvilket vi er meget glade for. (Se inde i bladet). Vores 35. int. træf bliver igen afholdt på CampOne Bøjden Strand, og Hanne og jeg har påtaget os at overtage dette job efter Margit, Per, Helle, Michael og Jacob, men også her har Per, med sin store erfaring, tilbudt at hjælpe os, og han har allerede lavet aftale med Per Blåbjerg. Vi har ændret betaling for deltagelse til, at vore deltagere skal indbetale samtidig med tilmeldingen, så vi ikke skal opbevare så mange kontanter under træffet. Derfor er tilmeldingsblanketten ændret i år med oplysning af kontonummer.

Dansk Borgward Klub har i september måned været på en rigtig vellykket og spændende tur til Wittlich (se inde i bladet), og den store udstilling af vores biler på Sommers Museum i Nærum blev åbnet den 5. november med meget stort fremmøde (se inde i bladet).

Vinteren står for døren, og vore elskede biler er sat på stald, men skal jo nu klargøres til deltagelse i alle vore arrangementer i 2018, hvor jeg håber, at rigtig mange af jer vil møde talstærkt op.

Jeg vil slutte mit indlæg med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
 

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen
Formand
 
 
Dansk Borgward klub