Om klubben / Formanden har ordet

Formanden har ordet

 
Det seneste medlemsblad udkom i september 2019 – og siden dengang har der fra den skriftlige afdeling været stille… Og den ubudne gæst Corona vendte ligeledes godt og grundigt alt på hovedet i hele Danmark.

Dette fik også indvirkning på Dansk Borgward Klubs arrangementer – hvor alt fra forårsmøde og træf til generalforsamling måtte aflyses…

Med en ny bestyrelse sætter vi igen medlemsbladet på dagsordenen, hvor med-lemmerne flittigt har bidraget med artikler og billeder – det siger jeg mange tak for…

Dog bliver der ikke tale om kvartalsvise blade, men kan vi få udgivet 1 eller 2 blade om året, så skal vi vist ikke sætte ambitionerne højere. Alle sponsorater er udløbet, så vi bliver nødt til at se om vi kan få nogle sponsorer tilbage; og skaffe nye. Det er dyrt at udgive et blad…

Nu skriver vi så april 2022, Danmark er ”genåbnet” og vi kan igen mødes fysisk – hvilket jo er dejligt… Det betyder, at vi igen kan få gang i arrangementerne og mødes til bilsnak m.m.

Så støt op om vore arrangementer, til gengæld lover vi gode oplevelser i samvær med dejlige Lloyd – Borgward entusiaster.

Selv om det til trods for dine gode intentioner ikke er lykkedes dig, at få dit køretøj gjort klar til sæsonen, bør du alligevel deltage i vore arrangementer, både vort Forårstræf omkring Hadsten og vort Sommertræf i Kollund.

Til vort sommertræf har vi, udover vore medlemmer, også sendt invitationer ud i Nordtyskland – så vi håber vi igen kan kalde træffet for internationalt.
 
 
Med venlig hilsen
Bent Karstensen

 
 
Dansk Borgward klub