Om klubben / Formålsparagraf

Formålsparagraf

Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en sammenslutning af entusiaster inden for bilmærkerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd.

Klubbens formål er at bevare så mange af ovennævnte køretøjer som muligt samt udbrede kendskabet til disse ved bl.a. at afholde træf og anden form for sammenkomst.

Der afholdes træf en gang årligt i august måned. Der bliver envidere afholdt et forårsmøde og den årlige generalforsamling.

Klubbens informationsblad udgives fire gange årligt. Hvert medlem har her mulighed for at bidrage med materialer og artikler.

Medlemmerne har også mulighed for gratis at annoncere for køb og salg af biler og efterlyse stumper m.m.

Til dækning af løbende omkostninger (porto, tryksager m.m.) indbetales et årligt gebyr på p.t. kr. 300,-.

Dansk Borgward Klub er medlem og medstifter af Motor historisk Samråd ( MhS ), som en paraply­organisation for danske motorhistoriske klubber og foreninger.

Yderlige oplysninger om klubben kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller på klubbens hjemmeside.
 
Dansk Borgward klub