Næste medlemsblad…

Deadline for indlevering af artikler, billeder, sjove historier, etc.
er d. 18. marts 2024.

Al materiale bedes sendt til wicki@andresen-marketing.dk