Næste medlemsblad…

Deadline for indlevering af artikler, billeder, sjove historier, etc.
er d. 25. september 2023.

Al materiale bedes sendt til wicki@andresen-marketing.dk