Indkaldelse til DBK´s ordinær generalforsamling

Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 15.00
Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden ifølge vedtægter
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger regnskab for 2015 & budget for 2016
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2016
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg til bestyrelsen/suppleanter/Mhs
  a) Kasserer, Margit Rahbek (modtager ikke genvalg.)
  b) Redaktør, Per Rahbek (modtager genvalg))
  c) Suppleanter (2 stk) Kalle Hansen & Søren Andersen: på valg
 8. Valg af revisor a) Revisor ( Flemming Pedersen) Suppleant (John Jeppesen) på valg.
 9. Valg af Webmaster
 10. Fastlæggelse af foreningens årlige træf.
 11. Evt. Foreningen er vært ved kaffe før & spisning efter generalforsamlingen.
  Dog skal ikke medlemmer selv betale for maden (Drikkevare er for egen regning for alle).

  Af hensyn til Kaffen & Maden er det VIGTIG at I tilmelder jer til
  Per Rahbek på 21 41 93 80 eller til Erik Thøgersen på 21 42 03 26

Galleri:

Af vores vellykkede træf i Bøjden, se nedenstående link:

Træf i Bøjden 2015

-------------------------------------------------------------------------

 
 
Dansk Borgward Klub, som er stiftet i 1982, er en sammenslutning af entusiaster inden for bilmærkerne Borgward, Goliath, Hansa og Lloyd. Klubbens formål er at bevare så mange af ovennævnte køretøjer som muligt, samt udbrede kendskabet til disse ved bl.a. af afholde træf og anden form for sammenkomst.
Dansk Borgward klub