Om klubben / Formanden har ordet

Formanden har ordet

September 2017
 
Vi kan jo ikke just sige, at vejrguderne har været med os denne sommer. På vores netop afholdte træf i Bøjden var det heller ikke tilfældet, men da den meste regn faldt sent på aftenen eller om natten, var vi da nogenlunde heldige.

Vi havde i år den store fornøjelse, at hele 2 reservedelshandlere havde meldt sig til vores træf, Dirk Greve fra Tyskland med en stor stand med mange forskellige dele og Anker Poulsen fra Sjælland, som medbragte mange Lloyd 400 dele. Jeg købte sidstnævntes restlager af fortrinsvis 400 dele, så når jeg får det sorteret og ved, hvad jeg har købt, så skulle der være nok 400 dele til alle vore Lloyd 400 ejere i klubben.

Vi havde et rigtig vellykket træf med mange deltagere (det skriver Henning Andersen en artikel om til bladet), og vi holdt et kort bestyrelsesmøde i Margit og Pers hytte, da vi nu alligevel var samlet. Her fik vi drøftet og gennemgået mange ting (referat inde i bladet), men desværre også den triste besked fra Per, at han stopper som redaktør på den kommende generalforsamling. Vi skylder Per en stor tak for det kæmpe arbejde, han og hans familie har gjort for Dansk Borgward Klub igennem de 10 år, han har været redaktør, og som arrangør af de sidste 10 års træf, i øvrigt også sammen med hans familie. Men Per lovede os, at han meget gerne vil hjælpe en ny redaktør i gang med den store viden, han har erhvervet sig på det område.

Klubbens næste arrangement er jo turen til Wittlich, som Per også står for, og derefter er der vores årlige generalforsamling den 14. oktober, hvor jeg håber, at rigtig mange af Jer vil møde op.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig god eftersommer, og at I endnu kan få nogle gode ture i jeres elskede gamle biler, inden de skal i garage for vinteren, og jeg glæder mig til at mødes med jer til vores generalforsamling.
 

Med venlig hilsen

Erik Thøgersen
Formand
 
 
Dansk Borgward klub